dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

2019

Hudobný kvíz Hudobný kvíz v Tribečskej knižnici Karneval „LIPKA“ lipová
Karneval v ZSS „Clementia“ Kovarce Naj kvíz Stretnutie s kňazom
Športová súťaž Ukončenie fašiangového obdobia Valentínska veselica
Aktivity v našom zariadení sociálnych služieb „Deň matiek“ – reminiscenčný tréning Čarovné koleso
Letné kino Majáles v ZSS „Benefit“ Ľudovítová Malá letná olympiáda klientov
“Nájdi svojho zajačika” “Oslava sviatku práce” – reminiscenčný tréning OSKAR
Turnaj v bocii Tvorivé dielne v ZSS “LIPKA” lipová Tvorivé dielne s pozvanými hosťami
Tvorivé dielne v ZSS “HARMÓNIA” Horné Štitáre Vedomostný kvíz Výrobky prijímateľov sociálnych služieb
Vystúpenie v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch “Zábavný deň pod slivkou” v ZSS “PERLA” Želiezovce Hudobný kvíz v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch
“Krškanská vareška” Kaviareň Radnička “Kufor plný prekvapení”
Stretnutie s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Topoľčanoch Radničkine trhy 2019 Stretnutie s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Horné Obdokovce
Stolnotenisový turnaj Športovo-zábavné stretnutie Tribečská knižnica Topoľčany
Výlet do ZOO Bojnice Hudobný kvíz Katarínska zábava
Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany
Stretnutie so zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany “Jesenná opekačka” “Kreativ dance 2019”
Mikuláš Olichov Návšteva pani prezidentky Vianočné pásmo
Tvorivé dielne Vianočné posedenie