dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Interné objednávky 2024

por.

čís.

Dodávateľ

Obnos dokladu v €

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Schválil

Text

pdf