dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2022

P.č. Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia Náhľad zmluvy Prílohy
1. 1/2022Zamestnávateľská zmluva - Stabilita 14.01.202214.01.2022

pdf

2.2/2022Zamestnávateľská zmluva - UNIQA28.01.202228.01.2022

pdf

3. 3/2022Dodatok č.2 - Obchod PC 01.02.202202.02.2022

pdf

4. 4/2022Zamestnávateľská zmluva - DDS Tatra banky02.02.202203.02.2022

pdf

5. 5/2022Telefónne služby - Dodatok Orange09.02.202209.02.2022

pdf

6. 6/2022Zmluva - Chlieb a pekárenské výrobky 30.03.202230.03.2022

pdf

pdf

7.7/2022Zmluva-Dezinfekčné prípravky 30.03.202230.03.2022

pdf

pdf

8. 8/2022Dodatok č. 1 - Poskytovanie deratizačných služieb 30.03.202230.03.2022

pdf

9. 9/2022Dodatok č. 1 - Potraviny 07.04.202207.04.2022

pdf

10.10/2022Dodatok č. 1 - Mrazená zelenina a ryby07.04.202207.04.2022

pdf

11.11/2022Dodatok č. 1 - Mlieko a mliečne výrobky 07.04.202207.04.2022

pdf

12. 12/2022Dodatok č. 1 - Chladená hydina a hydinové výrobky 19.04.202219.04.2022

pdf

13. 13/2022Zmluva o správe registratúrnych záznamov 25.04.202225.04.2022

pdf

14.14/2022Zmluva - Mrazená hydina 26.04.202227.04.2022

pdf

15.15/2022Zmluva o poskytovaní služieb - pracovná zdravotná služba 09.05.202210.05.2022

pdf

16.16/2022Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve - stravné lístky 16.05.202216.05.2022

pdf

17. 17/2022Zmluva o dielo - Oprava podláh v zariadení sociálnych služieb 17.05.202217.05.2022

pdf

18.18/2022Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange 18.05.202219.05.2022

pdf

19. 19/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Dodávka kancelárskych potrieb 19.05.202219.05.2022

pdf

20. 20/2022Dodatok č. 2 - k Rámcovej dohode na dodanie tovaru Chladená hydina a hydinové výrobky 31.05.2022 31.05.2022

pdf

21.21/2022Zmluva o spolupráci - aktualizácia dokumentácie CO 06.06.202206.06.2022

pdf

22. 1/2022-DZmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 1502202226.05.202209.06.2022

pdf

23. 22/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Potraviny 16.06.202216.06.2022

pdf

24. 23/2022Dodatok č. 1 K rámcovej zmluve na dodanie tovaru - ovocie zelenina 21.06.202221.06.2022

pdf

25. 24/2022Dodatok č. 1 Ku zmluve o dielo č.17/2022 - Oprava podláh v ZSS 21.06.202221.06.2022

pdf

26.25/2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/040804701.07.202206.07.2022

pdf

27. 26/2022Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti personálneho riadenia 28.06.202211.07.2022

pdf

28.27/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Osobné ochranné pracovné prostriedky 29.07.202201.08.2022

pdf

29.28/2022Rámcová dohoda na poskytnutie služby - odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie 02.09.202202.09.2022

pdf

30. 29/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - tonery 02.09.202202.09.2022

pdf

31.30/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Mäso a mäsové výrobky 02.09.202202.09.2022

pdf

32. 31/2022Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Ovocie a zelenina 02.09.2022 02.09.2022

pdf

33. 2/2022-DDarovacia zmluva č. 28301/2022 - Nadácia Pontis 16.09.202228.09.2022

pdf

34. 32/2022Zmluva o spolupráci č. 327/OKNP-S/202205.10.202214.10.2022

pdf

35. 3/2022-DDarovacia zmluva - chladnička 14.10.202214.10.2022

pdf

36. 4/2022-DDarovacia zmluva - Hartmann-Rico15.09.202224.10.2022

pdf

37. 33/2022Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky 27.10.2022 31.10.2022

pdf

38. 34/2022Rámcová dohoda - Chladená hydina a hydinové výrobky 31.10.202231.10.2022

pdf

39.35/2022Zmluva o servisnej službe 07.11.202207.11.2022

pdf

40.36/2022Licenčná zmluva IS CYGNUS 09.11.202209.11.2022

pdf