dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výzva

Profil verejného obstarávateľa:

„V KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117

 

 

Stručný popis zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Spisové číslo Výzva,príloha č.1,príloha č.2 stav
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 4.133,60 24 mesiacov 19.2.2014 3.3.2014 Pavol Pazall038/5318128 1/2014 výzva ukončené
Plnené bagety a obložené chlebíčky 1.996,- 24mesiacov 28.2.2014 12.3.2014 Pavol Pazall038/5318128 2/2014 Výzva ukončené
Mlieko a mliečne výrobky 13.944,70 24 mesiacov 13.3.2014 27.3.2014 Pavol Pazall038/5318128 3/2014 Výzva ukončené
Elektrická pec 2.638,- jednorázové dodanie 24.9.2014 10.10.2014 Pavol Pazall038/5318128 4/2014 Výzva ukončené
Chlieb a pekárenské výrobky 21.199,- 17 mesiacov 1.10.2014 17.10.2014 Pavol Pazall038/5318128 5/2014 Výzva ukončené
Mäso a mäsové výrobky 24.918,33 12 mesiacov 29.5.2015 10.6.2015 Pavol Pazall 038/5318128 6/2015 Výzva ukončené
Potraviny 24.510,- 12 mesiacov 29.5.2015 10.6.2015 Pavol Pazall038/5318128 7/2015 Výzva ukončené
Čistiace dezinfekčné prostriedky a ostat. hygien materiál 6.222,- 12 mesiacov 25.2.2016 7.3.2016 Pavol Pazall 038/5318128 8/2016 Výzva ukončené
Mlieko a mliečne výrobky 13.522,50 24 mesiacov 11.3.2016 23.3.2016 Pavol Pazall 038/5318128 9/2016 Výzva ukončené
Chlieb a pekárenské výrobky 17.577,50 24 mesiacov 11.3.2016 24.3.2016 Pavol Pazall 038/5318128 10/2016 Výzva ukončené
Mäso a mäsové výrobky 23.797,50 12 mesiacov 27.5.2016 10.6.2016 Pavol Pazall 038/5318128  11/2016 Výzva  ukončené
 Potraviny 26.401,67 12 mesiacov 27.5.2016 10.6.2016 Pavol Pazall 038/5318128 12/2016 Výzva  ukončené
 ovocie a zelenina 7.284,- 12 mesiacov 20.6.2016  24.6.2016 Pavol Pazall 038/5318128  13/2016 Výzva  ukončené
 Maľovanie interiéru zariadenia  7.000,-  do 15.12.2016  12.9.2016  19.9.2016 Pavol Pazall 038/5318128  14/2016 Výzva  ukončené
 Stravné lístky  4.867,-  12 mesiacov  19.12.2016  29.12.2016  Pavol Pazall 038/5318128  15/2016 výzva  ukončené
 Pracovné oblečenie a obuv 4.500,-  12 mesiacov 19.12.2016 29.12.2016 Pavol Pazall 038/5318128 16/2016 Výzva  ukončené
 Mrazená hydina  11 305,-  24 mesiacov  14.12.2017  24.2.2017  Pavol Pazall 038/5318128  17/2017 Výzva  ukončené
 Mrazená zelenina, ryby  10 549,-  24 mesiacov  14.2.2017  24.2.2017  Pavol Pazall 038/5318128  18/2017 Výzva  ukončené
 Bezpečnostný projekt 850,- jednoráz. plnenie 13.3.2017 22.3.2017 Pavol Pazall 038/5318128  19/2017 Výzva  ukončené
 Mäso, mäsové výrobky 27 442,- 12 mesiacov 6.6.2017 12.6.2017 Pavol Pazall 038/5318128 20/2017  Výzva  ukončené
 Potraviny 21 462,- 12 mesiacov 6.6.2017 12.6.2017 Pavol Pazall 038/5318128 21/2017  Výzva  ukončené
 Ovocie, zelenina 39 492,- 24 mesiacov 6.6.2017 12.6.2017 Pavol Pazall 038/5318128 22/2017  Výzva  ukončené