dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Poľovnícky dom

24. 08. 2015

V spolupráci nášho zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce s Poľovníckym združením „HRABINA“ Horné Obdokovce zúčastnili sa naši klienti prednášky o ochrane zvierat a prírody v našom poľovnom revíry. Prednáška dlhoročného člena poľovníckeho združenia bola spojená s premietaním dokumentárneho filmu o práci poľovníkov v tomto ročnom období. Záver patril otvorenej diskusii klientov a skúseného poľovníka v priestoroch zrekonštruovaného poľovníckeho domu pod drevenou sochou patróna všetkých poľovníkov – svätého Huberta.

IMG_20150824_094001_1   IMG_20150824_094548_2