ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 999

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 36

From Any SERP 0

Unique IPs 134

Last 30 minutes 0

Today 0

Yesterday 0

Reminiscenčný Tréning– Mesiac úcty k starším

20.10.2016

Pravidelne každý rok počas jesenného mesiaca október vzdávame úctu ľuďom, ktorí nám darovali život, starali sa o nás. Ľuďom, ktorí patria k tým, ktorých vlasy postriebril čas. K ľuďom, ktorým čas vyryl vrásky na tvárach. Ich životné skúsenosti, cenné rady, ktoré nám odovzdávajú s láskou prijímame s radosťou. Spomíname si na nich počas celého roka, no obzvlášť počas októbrových dní. A nezabudli sme na nich ani my. Malým pásmom s poďakovaním pripomenuli sme si vzácnosť ich blízkosti a zaželali im veľa pevného zdravia do ďalších rokov života.  

IMG_0552_3 IMG_0546_4
IMG_0560_2 IMG_0547_1