ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Marec mesiac knihy

22.03.2017

Reminiscenčnému tréningu na tému „Marec, mesiac knihy“ predchádzala príprava našich klientov, ktorí si podľa inštrukcií zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií pripravili ukážky zo svojich najobľúbenejších kníh. V deň konania reminiscenčného tréningu klienti predčítavali ukážky z kníh im najmilších. Úlohou ostatných klientov bolo správne uhádnuť názov príbehu z konkrétneho literárneho diela. Okrem hádania názvov príbehov sme si v rámci reminiscenčného tréningu pripomenuli aj históriu vzniku kníhpisectva a kníhtlačiarne. Nezabudli sme ani na najvýznamnejšie dielo, knihu kníh – Bibliu a jej odkaz.

IMG_1957_1 IMG_1958_2 IMG_1973_3