ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Katarínska zábava

23. 11. 2017

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce už tradične tesne pred adventným obdobím usporiadalo aj tento rok Katarínsku zábavu pre PSS zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Naši PSS spolu s PSS zo zariadení sociálnych služieb „Kreatív“ Klasov, „Clementia“ Kovarce, „Svetlo“ Olichov, „Benefit“ Ľudovítová, „Harmónia“ Horné Štitáre a „Harlekýn“ Topoľčany si tak mohli zatancovať, zaspievať a tiež zasúťažiť v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Nechýbala ani tombola, súťaže, karaoke a bohaté občerstvenie.