ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Mikulášske posedenie

08. 12. 2017

Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ Olichov už tradične každý rok pripravuje pre pozvané zariadenia mikulášsky večierok. PSS sa každoročne tešia na vianočné predstavenie a najmä na mikulášske balíčky, ktoré im priniesol Mikuláš v doprovode Čerta aj tento rok.

Radosť obdarovaných prítomných PSS bola veľká a zábava sa mohla začať. V sprievode živej hudby tancovali aj naši PSS počas celého popoludnia. Všetci prítomní si na rozlúčku zapriali krásne prežitie vianočných sviatkov a rozlúčili sa so želaním, aby sa v zdraví stretli opäť o rok.