dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Prednáška o histórii slovenských hradov a zámkov

08. 11. 2017

História hradov a zámkov na území Slovenskej republiky sa stala témou ďalšej prednášky zamestnancov Tribečského múzea počas trvania tvorivých dielní v Zariadení sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce.

Zamestnanci Tribečského múzea pútavo rozprávali o kultúrnom bohatstve našej krajiny v podobe nehnuteľných pamiatok, ktorých história je vždy jedinečná, spojená s mýtami a legendami a tiež o živote slávnych i menej slávnych rodov, ktoré žili za múrmi týchto majestátnych a tajomstvom opradených hradov a zámkov.

Po skončení prednášky čakala na PSS tvorba prsteňov, náramkov z drobných kamienkov. Z týchto ozdôb sa tešili predovšetkým ženy žijúce v zariadení sociálnych služieb. Okrem vlastnoručne vyrobenej bižutérie vyrábali naši PSS aj stromčeky šťastia, ktoré budú spolu s výrobkami vytvorenými PSS zariadenia sociálnych služieb v dielňach oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností súčasťou verejnosti prístupnej výstavy v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch v mesiacoch december a január.