ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 832

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 30

From Any SERP 0

Unique IPs 110

Last 30 minutes 1

Today 28

Yesterday 30

Prednáška o ochrane prírody a historických zbraniach

04. 10. 2017

Na základe aktívnej spolupráce nášho zariadenia sociálnych služieb spolu s Tribečským múzeom v Topoľčanoch pripravili zamestnanci Tribečského múzea v Topoľčanoch spolu so zamestnancami oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností tvorivé dielne v priestoroch nášho zariadenia. Tvorivé dielne prebiehali v zariadení v priebehu mesiaca október a november.

Počas týchto mesiacov prichádzali do nášho zariadenia sociálnych služieb zamestnanci Tribečského múzea s cieľom oboznámiť našich PSS s históriu slovenských miest, s tradíciami našich predkov. Jednotlivé prednášky boli spojené s tvorbou rôznych estetických výrobkov z hliny, kde mohli PSS uplatniť svoju kreativitu  a aktívne sa zapojiť do tvorby finálneho diela. Tvorivé dielne sa tešili veľkému záujmu zo strany PSS. Témou prvej prednášky v rámci tohto projektu bola ochrana prírody.  PSS tiež zaujala prednáška venovaná historickým zbraniam a ich výrobe.