slovo kastiela

casopis

Časopis
ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj
webmail

„Sviatok všetkých svätých“ – reminiscenčný tréning

02. 11. 2017

Reminiscenčný tréning k sviatku všetkých svätých sa konal v deň pamiatky na všetkých verných zosnulých – dušičky. PSS si tento sviatok pripomenuli v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení.