dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning

19. 02. 2018

Popolcová streda, začiatok štyridsať dňového pôstu, je v živote kresťanov spojená s očakávaním veľkonočných sviatkov, veľkonočného trojdnia. Na viaceré obyčaje a zvyky spojené s týmto obdobím si zaspomínali naši PSS prostredníctvom reminiscenčného tréningu, ktorý sa uskutočnil 19. februára v dopoludňajších hodinách.