ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 749

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 62

From Any SERP 2

Unique IPs 167

Last 30 minutes 0

Today 0

Yesterday 43

Športovo-súťažné dopoludnie

27. 01. 2018

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pod vedením vedúcej oddelenia intenzívne pripravovali a úspešne zorganizovali športovo-súťažné dopoludnie. Okrem našich PSS sa športovej súťaže zúčastnili aj PSS z iných pozvaných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Športová súťaž sa v našom zariadení sociálnych služieb koná každoročne koncom prvého kalendárneho mesiaca. Nebolo tomu inak ani v tento rok. Športovci medzi sebou súperili v nasledovných disciplínach: stolný tenis, kolky, hod kriketovou loptičkou, šípky. Naši PSS získali medaile za úspešnú reprezentáciu zariadenia vo viacerých disciplínach. Hosťujúci športovci z iných zariadení sociálnych služieb vyjadrili svoju spokojnosť a z nášho zariadenia odchádzali s prísľubom účasti na športovej súťaži aj na budúci rok.