dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kaviareň s viedenskou kávou

07. 11. 2018

Priestory tvorivej a záujmovej dielne sa v dané dopoludnie zmenili na kaviareň v ktorej zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili pre PSS malé prekvapenie. „Kaviareň“ sa tak stala typickým príkladom toho, že ak niečo robíte srdcom, nemusíte disponovať veľkým priestorom. Pravidelné varenie kávy sa v dané dopoludnie stalo niečím výnimočným. PSS si mohli vychutnať skvelú kávu, v ponuke bola „viedenská“ s riadnou dávkou šľahačky a mohli tak zažiť atmosféru klasickej kaviarne. Zamestnanci ZSS tak priblížili PSS aj význam kaviarní v minulosti, ktoré boli pôvodne určené iba k podávaniu kávy. Neskôr sa však postupne stávali centrami politických debát a 20. storočie urobilo z týchto priestorov strediská umeleckého a kultúrneho života veľkých miest. PSS tak mohli zažiť atmosféru klasickej kaviarne.