dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kino

20. 12. 2018

Dňa 20. 12. 2018 si mohli naši PSS vďaka finančnej podpore sponzorov pozrieť filmové predstavenie v priestoroch spoločenského domu v Topoľčanoch. Film s názvom „Ďalšie dobrodružstvo veselej dvojice Asterixa a Obelixa“ predstavil PSS príbeh z prostredia svojráznej Galskej dediny, ktorý sa „točí“ okolo ich čarovného nápoja. PSS sa tak tešili nielen z príbehu francúzskej produkcie, ale aj z možnosti navštíviť Topoľčianske kino.