dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Mikulášsko-vianočné posedenie 2018

14. 12. 2018

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce aj tento rok zorganizovalo Mikulášske posedenie v priestoroch veľkej jedálne. PSS sa tak mohli stretnúť so svojimi blízkymi a pozvanými priateľmi pri rozžiarenom vianočnom stromčeku. Ako každý rok, aj v tento deň navštívil naše ZSS „Mikuláš“ a obdaroval všetkých PSS mikulášskymi balíčkami. Čarovnú predvianočnú atmosféru dotvorilo predstavenie našich PSS. Pri znení vianočných piesní a kolied sa tak aj tento rok PSS nášho zariadenia mohli porozprávať so svojimi najbližšími a popriať si tak krásne prežitie vianočných sviatkov.