dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

19. 04. 2018

Tribečská knižnica v Topoľčanoch pripravili aj pre PSS nášho zariadenia sociálnych služieb hudobný kvíz, ktorý prebieha počas aktuálneho roka. PSS si tento rok prostredníctvom pripraveného pásma pripomenú tvorbu svetových klasikov. Návšteva knižnice bola spojená aj s prechádzkou v meste a posedením pri občerstvení.