dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vedomostný kvíz

17. 05. 2018

„Pravda či lož?“ Táto otázka zaznela v priestoroch pracovnej a záujmovej dielne počas konania vedomostného kvízu niekoľkokrát. Úlohou PSS bolo na základe poskytnutých informácií   z viacerých oblastí (príroda, veda, šport, umenie, …) rozpoznať, či sú dané údaje pravdivé alebo nie. Najväčší počet správnych odpovedí nakoniec rozhodol o víťaznom družstve.