ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Význam Veľkej noci

04. 04. 2018

Význam Veľkej noci si v ZSS každoročne pripomíname pri príležitosti slávenia veľkonočných sviatkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Význam troch dní spojených s pripomenutím si utrpenia Spasiteľa bol predmetom reminiscenčného tréningu, ktorý sa v ZSS uskutočnil dňa 04. apríla 2018. PSS si počas reminiscenčného tréningu priblížili takmer všetky tradície spojené s tými najväčšími sviatkami všetkých kresťanov.