dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning

30. 07. 2018

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností si spolu s PSS pripomenuli tradíciu oslavy Medzinárodného dňa priateľstva, ktorá začala v roku 1935 v USA. Reminiscenčný tréning sa niesol v duchu hlavnej myšlienky priateľstva, ktorou je predovšetkým uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.