dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vedomostný kvíz

13. 06. 2018

Ani tentokrát sa PSS súťažiaci počas vedomostného kvízu dňa 13. júna 2018 nedali zahanbiť. PSS mali za úlohu rozpoznať krátku ukážku tých najpopulárnejších  filmov z českej a slovenskej kinematografie. PSS pomohli aj letné popoludnia počas ktorých im zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností v rámci letného kina premietali práve ukážky známych českých a slovenských filmov. Opäť sa súperilo v dvojčlenných družstvách, ktorým sa postupne pripočítavali body podľa počtu uhádnutých ukážok.