dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vedomostný kvíz

06. 06. 2018

Mesiac jún bol opäť bohatý na jednotlivé aktivity určené PSS. Vedomostné, pamäťové kvízy, reminiscenčné tréningy sú neodmysliteľnou súčasťou programu plánovaných aktivít pre PSS zariadenia. Mesiac jún otváral vedomostný kvíz na tému „zaujímavosti zo sveta“. Tak, ako aj ostatné vedomostné kvízy, prebiehal v priestoroch pracovnej a záujmovej dielne. Prostredníctvom kvízových otázok si PSS môžu precvičiť svoje vedomosti z rôznych oblastí, tentokrát zo spoznávania zaujímavostí zo sveta. Všetky otázky boli spojené s prívlastkom naj, niektoré boli jednoduchšie, iné PSS trochu potrápili.