ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

„Clementia day“

27. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce koncom septembra pripravilo pre PSS nultý ročník akcie pod názvom „Clementia day“. Na PSS čakalo päť zaujímavých súťažných disciplín: pohyb predmetu po doske v ktorej získal medailu aj náš PSS, prenášanie tekutín, hod na plechovky, vodová stena, hádanie predmetov ukrytých vo vreciach. Každá disciplína bola vyhodnotená samostatne, ocenení boli PSS na prvom, druhom a treťom mieste. Najlepší a najšikovnejší PSS získali za umiestnenie medailu. Víťazmi športovo-zábavného podujatia sa stali PSS, ktorí získali najväčší počet medailí. Tento rok si putovný pohár odniesli PSS zo ZSS „Clementia“ Kovarce. Každé ZSS však získalo diplom za preukázanie odvahy, šikovnosti a snahy počas športovo-zábavného podujatia „Clementia day“ a darčekový kôš. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chutnej kapustnice a koláčov.