dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

„Folklórne dopoludnie spevu a tanca“

11. 10. 2018

Akciu pre PSS ZSS pod názvom „Folklórne dopoludnie spevu a tanca“ usporiadali zamestnanci ZSS „Harlekýn“ Topoľčany. Zúčastnili sa aj naši PSS, ktorí sa na dané dopoludnie poctivo pripravovali niekoľko dní vopred. Dvojica PSS pod vedením zamestnanca Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností denne nacvičovala svoj príspevok do súťaže. Naši PSS si na dané dopoludnie pripravili pieseň Zvoňte mi zvonys ktorou v deň konania akcie vystúpili pred hodnotiacu porotu. Všetky zúčastnené dvojice súťažiacich boli odmenení a z akcie priniesli do ZSS drevený lopár ako odmenu za podaný výkon a poďakovanie za ich snahu a účasť na folklórnom dopoludní.