ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 679

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 60

From Any SERP 0

Unique IPs 179

Last 30 minutes 0

Today 34

Yesterday 4

Hra „telefón“ – zábavné dopoludnie

06. 09. 2018

Hru s názvom „Telefón“ alebo „Tichá pošta“ si zahrali aj naši PSS v priestoroch pracovnej a záujmovej dielne oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností počas septembrového dopoludnia. PSS hrali podľa pravidiel tejto známej zábavnej hry. Prvý PSS si vymyslel vetu, ktorá bola predávaná ďalšiemu PSS, ktorý ju pošepkal druhému PSS až kým „tichá pošta“ nedorazila k poslednému PSS. Pri porovnaní prvej vety s vetou, ktorá dorazila k poslednému PSS začala ozajstná zábava. Väčšinou sa nám totiž podarilo poslednú vetu poriadne skomoliť. „Telefón“ sme si PSS zahrali niekoľkokrát pričom prezradenie tej poslednej vety bolo zdrojom najväčšej zábavy.