slovo kastiela

casopis

Časopis
ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj
webmail

Stolnotenisový turnaj

26. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Môj domov“ sídliace v Topoľčanoch zorganizovalo stolnotenisový turnaj pre PSS ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Súťažilo sa v priestoroch Stolnotenisovej haly v Topoľčanoch. Naše ZSS reprezentovali dvaja PSS, ktorí však tento rok nezískali žiadnu medailu.