ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Topoľčiansky jarmok

05. 10. 2018

Aj vďaka finančnej podpore zo strany sponzorov sa PSS ZSS zúčastnili počas piateho októbrového dňa Topoľčianskeho jarmoku. PSS mali možnosť prezrieť si stánky s rôznym tovarom v priestoroch námestia mesta Topoľčany na základe odmeny za aktívnu účasť na podujatiach a rôznych aktivitách oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Okrem tradičných komodít predávaných na trhoch, mohli tiež obdivovať aj prácu šikovných remeselníkov, ktorí ponúkali pletené koše, výrobky vyrezávané z dreva a tiež z kože spracovaných výrobkov. PSS tiež ochutnali cukrovú vatu, turecký med, či sladkú chuť kroviek a čapovanej kofoly. Radosť PSS bola naozaj veľká, predovšetkým však z toho, že na takomto „výlete“ viacerí zo zúčastnených doposiaľ ešte nikdy neboli.