ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 2 076

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 74

From Any SERP 5

Unique IPs 219

Last 30 minutes 0

Today 41

Yesterday 68

Karneval „Lipka“ Lipová

21. 02. 2019

     Fašiangové obdobie je spájané s organizovaním plesov, ľudových veselíc, zábav, karnevalov. Jeden z desiatok v súčasnosti organizovaných karnevalov pripravili zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „Lipka“ Lipová. Naši klienti sa naň pripravovali zhotovovaním karnevalových masiek v spolupráci so zamestnancami oddelenia sociálnych služieb a oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Radosť tak bola dvojnásobná, jednak z atmosféry vytvárania škrabošiek, odevov, kombinovania doplnkov pri tvorbe masiek v dielňach a tiež zo samotnej účasti na karnevale v Zariadení sociálnych služieb v Lipovej.