dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Karneval v ZSS “Clementia” Kovarce

05. 03. 2019

     Pozvánka na karneval organizovaný v Kultúrnom dome v Kovarciach bola aj tento rok doručená na adresu nášho zariadenia sociálnych služieb. Účasť na karnevale v Kovarciach je výzvou pre všetkých klientov pozvaných zariadení sociálnych služieb aby práve ich maska bola tou, ktorá bude ocenená ako nápaditá a originálna.

     Proces tvorby karnevalových masiek neobišiel ani naše zariadenie sociálnych služieb. Zamestnanci Oddelenia sociálnych služieb a Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností na základe inovatívnych nápadov zo strany klientov a ich požiadaviek na finálnu verziu im vyhotovenej masky aj v spolupráci s klientmi tvorili pár týždňov pred samotným karnevalom.

     Čas strávení prípravou do ktorej sa ochotne zapájali aj samotní klienti nebol zbytočný, čo ocenili aj ostatní účastníci karnevalu. Masky nielen našich klientov boli naozaj dokonalé a tak sa tanečný parket v kultúrnom dome zmenil na predstavenie tanečných kreácií „trpaslíkov, čarodejníkov, mušketierov, lekárov či vodníkov“. Za krásne prežité popoludnie tak aj tentokrát ďakujeme vedeniu ZSS „Clementia“ Kovarce a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.