dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Ukončenie fašiangového obdobia

27. 02. 2019

     Nakoľko sa karnevalov a fašiangových veselíc usporiadaných inými zariadeniami sociálnych služieb nemôžu zúčastniť všetci naši klienti, zorganizovali zamestnanci ZSS karneval aj v našom zariadení. Spoločenská miestnosť na III. oddelení sa tak stala miestom stretnutia klientov prezlečených do rôznych karnevalových masiek a tvárami ukrytými za škrabošky, ktoré si vlastnoručne vyrobili v dielňach.

    Karneval bol nielen prehliadkou kreatívnych nápadov klientov a zamestnancov oddelenia sociálnych služieb a oddelenia sociálnej rehabilitácie, ale bol spojený s pochovávaním basy, ktorú taktiež vytvárali šikovné ruky klientov. Nechýbalo ani tradičné občerstvenie – voňavé a chutné šišky, ktoré klienti pripravili s pomocou kuchárok. Pochovaním basy sa tak symbolicky ukončilo obdobie fašiangov aj v našom zariadení.