dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

(14. 10. 2019)

 

Zamestnanci Tribečskej knižnice v Topoľčanoch opätovne pripravili ďalšie pokračovanie hudobného kvízu, ktorý realizujú pravidelne na prelome kalendárnych rokov. Začiatok hudobného kvízu sa uskutočnil dňa 14. 10. 2019 v priestoroch knižnice. Prvé stretnutie venovali zamestnanci knižnice tvorbe významného romantického ruského skladateľa a pedagóga – Nikolaja Andrejeviča Korsakova. Diela ruského skladateľa sú často inšpirované námetmi z oblasti ľudovej slovesnosti, predovšetkým z rozprávok.

Úvod hudobného kvízu patril aj spomienke na nedávno zosnulého českého speváka, herca a amatérskeho maliara Karla Gotta. Prijímatelia sociálnych služieb si tvorbu najvýznamnejšieho a najpopulárnejšieho speváka v dejinách česko-slovenskej populárnej hudby a tiež niekoľkonásobného Zlatého slávika a Českého slávika vypočuli na záver spoločného stretnutia so zamestnancami knižnice.