ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Katarínska zábava

(28. 11. 2019)

 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, už tradične, aj tento rok, zorganizovalo Katarínsku zábavu pre prijímateľov sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Prijímatelia sociálnych služieb pozvaných zariadení sa tak 28. novembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach mohli nielen zabaviť pred blížiacim sa adventným obdobím, ale tiež vyhrať pripravené ceny v tombole. Program Katarínskej zábavy tento rok spestrilo vystúpenie detí z materskej škôlky, ktorým patrí naše poďakovanie. Pestrý program tohtoročnej zábavy sa stretol s pozitívnych ohlasom zúčastnených a tak veríme, že sa nám podarí zrealizovať Katarínsku zábavu s rovnakým úspechom aj v novom kalendárnom roku 2020.