dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Katarínska zábava

(28. 11. 2019)

 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, už tradične, aj tento rok, zorganizovalo Katarínsku zábavu pre prijímateľov sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Prijímatelia sociálnych služieb pozvaných zariadení sa tak 28. novembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach mohli nielen zabaviť pred blížiacim sa adventným obdobím, ale tiež vyhrať pripravené ceny v tombole. Program Katarínskej zábavy tento rok spestrilo vystúpenie detí z materskej škôlky, ktorým patrí naše poďakovanie. Pestrý program tohtoročnej zábavy sa stretol s pozitívnych ohlasom zúčastnených a tak veríme, že sa nám podarí zrealizovať Katarínsku zábavu s rovnakým úspechom aj v novom kalendárnom roku 2020.