ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 679

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 60

From Any SERP 0

Unique IPs 179

Last 30 minutes 1

Today 34

Yesterday 4

Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany

 

(21. 10. 2019)

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa dňa 21. 10. 2019 zúčastnili prednášok na tému environmentalistika a história. Prednášky sa uskutočnili na základe aktívnej spolupráce „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce a Tribečského múzea Topoľčany.

Autor prednášky o ekológii a environmentalistike, zamestnanec Odborného úseku Tribečského múzea, informoval prijímateľov sociálnych služieb o základoch ekológie a environmentalistiky. Súčasťou prednášky boli aj informácie o stave životného prostredia a nevyhnutnosti jeho ochrany.

Témou druhej prednášky bola história. Pre prijímateľov sociálnych služieb ju pripravil historik z Tribečského múzea.

Po skončení prednášok sa opäť realizovali tvorivé dielne. Prijímatelia sociálnych služieb si mohli vyskúšať výrobu točených sviec z včelieho vosku s použitím voskových medzistienok.

Okrem materiálov potrebných na výrobu sviečok z včelieho vosku priniesli zamestnanci Tribečského múzea aj pomôcky potrebné na tvorbu výrobkov zo samotvrdnúcej modelovacej hmoty. Prijímatelia sociálnych služieb si výrobky z hmoty mohli na záver tvorby estetických výrobkoch v tvorivých dielňach farebne dozdobiť.