ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Maškarný ples

Prijímatelia sociálnych služieb jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa stretli na každoročnom maškarnom plese, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Kovarciach. Maškarný ples sa konal pred popolcovou stredou, aby sa nielen všetci zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb nielen dobre zabavili, ale najmä odprevadili ,,basu“ k jej štyridsaťdňovému odpočinku. A keďže sa maškarný ples nezaobíde bez kostýmov a masiek, na tanečnom parkete mohli prijímatelia sociálnych služieb predviesť svoje nápadité masky v podobe lekárov, čertov, sestričiek a veselých škriatkov.