ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Tvorivé dielne

30. 09. 2020

 

Posledný septembrový deň mohli PSS ukázať svoju kreativitu na základe zapojenia sa do akcie zorganizovanej zamestnancami oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pod názvom „Tvorivé dielne“.

Na PSS čakal bohatý program, ktorého súčasťou boli aktivity s využitím jemnej motoriky realizované v jednotlivých dielňach oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností: výroba príveskov a náramkov z korálok, tvorba stromčekov šťastia, práca s enkaustickou žehličkou a tiež tvorba estetických výrobkov z dreva. PSS, ktorí nazbierali najviac bodov v jednotlivých disciplínach a zadané úlohy zvládli najlepšie, získali zaslúženú odmenu a ocenenie v podobe sladkostí a diplomu.