ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Zmluvy 2020

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum podpisuDátum zverejneniaNáhľad zmluvyPrílohy
1.1/2020Zmluva o poskytovaní služieb4.2.202011.2.2020

pdf

2.2/2020Zmluva o servisnej službe 2/202011.3.202012.3.2020

pdf

3.3/2020Rámcová dohoda -dodanie chleba a pekárenské výrobky26.3.202026.3.2020

pdf

pdf

4.4/2020ZMLUVA o poskytovaní deratizačných služieb8.4.20208.4.2020

pdf

5.5/2020Zmluva - dezinfekčné prípravky16.4.202017.4.2020

pdf

pdf

6.1/2020-DDarovacia zmluva - lehátka03.04.202017.04.2020

pdf

7.6/2020Zmluva - kancelársky papier23.4.202023.04.2020

pdf

pdf

8.7/2020Zmluva - mrazená hydina23.04.202023.04.2020

pdf

pdf

9.8/2020Zmluva - stravné lístky20.05.202022.05.2020

pdf

pdf

10.2/2020-DZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov- Henkel 11.05.202026.05.2020

pdf

pdf

11.9/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-Orange22.05.202027.05.2020

pdf

12.10/2020Rámcová dohoda na dodanie potravín12.06.202012.06.2020

pdf

pdf

13.11/2020Rámcová zmluva na dodanie tovaru-mäso a mäsové výrobky12.06.202012.06.2020

pdf

pdf

14.12/2020Rámcová zmluva na dodanie tovaru-ovocie a zelenina12.06.202012.06.2020

pdf

pdf

15.13/2020Zmluva o dielo č.9/2020-Odvodnenie kaplnky 17.06.202024.06.2020

pdf

16.3/2020-DDarovacia zmluva č.22/2020-vzdelávacia aktivita20.07.202020.07.2020

pdf

pdf

17.14/2020Dodatok č.1 k zmluve o pripojení č. 1707646 zo dňa 18.07.2017 Wircom23.07.202023.07.2020

pdf

18.15/2020Zmluva o poskytovaní služieb zameraných na poradenstvo v oblasti OOÚ, ZM-40/202027.07.202029.07.2020

pdf

pdf

19.16/2020Zmluva o dielo-maľovanie30.07.202031.07.2020

pdf

pdf

20.17/2020Zmluva o poskytnutí služieb-Pitný režim04.08.202004.08.2020

pdf

21.18/2020Zmluva o dielo-oprava strechy 12.08.202013.08.2020

pdf

pdf

22.4/2020-DZmluva - Nadácia EPH30.06.2020 13.08.2020

pdf

pdf

23.5/2020-DZmluva - DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.22.09.202022.09.2020

pdf