slovo kastiela

casopis

Časopis
ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj
webmail

Projekty

  • vzdelávanie zamestnancov – zvyšovanie kvalifikácie
  • estetizácia prostredia – pozitívny vplyv na PSS aj zamestnancov ZSS
  • humanizácia sociálnych služieb formou rozhovorov a výchovným pôsobením na PSS
  • vykonávanie praxe študentov stredných aj vysokých škôl v našom ZSS