ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Projekty

  • Národný projekt deinštitucionalizácie podpora transformačných tímov

 

Informácie o projekte DI

 

  • vzdelávanie zamestnancov – zvyšovanie kvalifikácie
  • estetizácia prostredia – pozitívny vplyv na PSS aj zamestnancov ZSS
  • humanizácia sociálnych služieb formou rozhovorov a výchovným pôsobením na PSS
  • vykonávanie praxe študentov stredných aj vysokých škôl v našom ZSS