dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Knižnica TO

21. 10. 2015

Dlhoročná spolupráca s Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch a našim zariadením je veľkým prínosom predovšetkým pre samotných klientov. Tí si vďaka besedám s pracovníčkami knižnice rozširujú vedomosti o hudobných skladateľoch tých najväčších mien. Klientov zaujal samotný výklad, ale i hudobné ukážky.

P1580315_1  P1580316_2