dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Knižnica Topoľčany

29. 9. 2015

Začiatok septembra je spojený taktiež so začiatkom hudobného kvízu v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. Prednášky o hudobných skladateľoch a ich úžasných celoživotných dielach vždy zaujmú našich klientov. Nebolo tomu inak ani 29. 9. 2015 keď knihovníčky opäť raz pútavo rozprávali o genialite hudobných skladateľoch druhej polovice 19. storočia.