dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

,,Kreatív Dance“ Klasov

16.11.2016

Možnosť predviesť svoj talent na tanečnom parkete mali aj naši klienti – p. Kristína Rácová a p. Slavomír Krumpár v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov dňa 09. 11. 2016. Zariadenie sociálnych služieb pripravilo pre klientov ZSS spadajúcich pod NSK akciu s názvom „KREATÍV DANCE“. Súťaž v tanci mala veľmi veľký úspech a tešili sa aj naši klienti, ktorí sa aj napriek tomu, že neobsadili prvé miesto tešili zo získaných diplomov a samotnej účasti v tejto súťaži.

IMG_0697_4 IMG_0704_2
IMG_0723_3 IMG_0720_1