dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Čarovné koleso

20.06.2017

Oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností zorganizovalo dňa 20.6.2017 zábavno – súťažné dopoludnie pod názvom „čarovné koleso“, kde boli pozvaní hostia zo siedmich zariadení sociálnych služieb. Klienti mali možnosť predviesť svoje schopnosti nielen v športových, ale i vedomostných disciplínach. Klientov súťaž zaujala natoľko, že si vyžiadali ďalšie kolo súťaže. Zvíťazili najlepší, ale i ostatní klienti boli ohodnotení vecnými cenami. Zábavno súťažné dopoludnie sa u klientov stretlo s takým úspechom, že pracovníci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností museli sľúbiť, že podobné akcie budú organizovať pravidelne.

IMG_2710_2 IMG_2764_3
IMG_2770_4 IMG_2719_1