dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Uhádni moje povolanie”

11. 05. 2018

Hádanie povolaní na základe pantomímy sa možno zdá jednoduché, no až také ľahké to v skutočnosti nie je. Presvedčili sa o tom aj PSS, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili. Májové dopoludnie tak bolo spojené s čo najpresnejšou „ukážkou“ povolania, ktoré bolo potrebné uhádnuť. Po skončení súťaže boli odmenení tí PSS, ktorí uhádli najviac zobrazovaných povolaní, ale aj tí, ktorí prostredníctvom pantomímy najlepšie znázorňovali konkrétne povolania.