dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Uhádni moje remeslo

03. 05. 2018

Uhádni moje remeslo – to bola téma pamäťovej hry pripravenej pre PSS zariadenia. Tí na základe opisu činnosti „remeselníkov“, ktorých remeslo bolo treba uhádnuť, hádali o aké remeslo ide. PSS, ktorí sa snažili prísť na správnu odpoveď, pomáhali indície od zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. PSS s najvyšším počtom uhádnutých remesiel patrila sladká odmena.