dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vystúpenie PSS v Empirickom divadle v Hlohovci

15. 06. 2018

Pozvanie na vystúpenie našich PSS s kultúrnym pásmom „Jánošík“ do Empirického divadla v Hlohovci bolo akousi ďalšou odmenou talentovaných PSS nášho ZSS. Predstavenie „Jánošík“ už svoju premiéru zažilo počas konania XIII. ročníka Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2018“. No vystúpiť v priestoroch empirického divadla bolo možno o to lákavejšie, aj keď odmenou za úžasný „herecký“ výkon bol „len“ potlesk prítomných divákov.