dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Štitárska opekačka

13. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Horné Štitáre už tradične aj tento rok zorganizovalo opekačku, ktorej sa zúčastnili aj dvaja PSS nášho zariadenia sociálnych služieb. PSS si mohli pochutiť na opekaných špekáčikoch a pripravenom občerstvení. Nechýbala hudba a radosť PSS zo spoločného stretnutia.