dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výlet – Ranč pod Babicou

25. 09. 2018

Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce v snahe ozvláštniť PSS pobyt v samotnom zariadení zorganizovali spoločný výlet na Ranč pod Babicou. Výlet pre PSS sme mohli zrealizovať predovšetkým vďaka poskytnutiu sponzorstva od spoločnosti MEGASPOL, s. r. o. Naše poďakovanie taktiež patrí aj  Mgr. Jozefovi Stankovskému, PhD., starostovi obce Bojná, Dušanovi Beláňovi, majiteľovi Ranča pod Babicou a v neposlednom rade pani Viole Bečkovej, „zrmzlinárke“.

PSS tak počas septembrového dopoludnia mohli obdivovať zvieratá žijúce v mini zoo a tiež výstavu umiestnenú v Bojnianskom múzeu. 19 PSS si tak aj ako súčasť odmeny za pomoc pri akciách organizovaných v zariadení mohli pozrieť výstavu v stredovekom Archeologickom múzeu Veľkej Moravy, ktoré obec Bojná zriadila v roku 2012 ako muzeálnu expozíciu, evidovanú pri Slovenskom národnom múzeu. PSS sa tešili z bohatého občerstvenia a najmä z množstva nových zážitkov.