dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

13. 02. 2019

    Tribečská knižnica so sídlom v Topoľčanoch opätovne aj tento rok pozvala klientov nášho zariadenia sociálnych služieb na hudobný kvíz, ktorý prebieha počas roka. Hudobný kvíz sa vyhodnocuje koncom mesiaca jún a predchádzajú mu stretnutia klientov so zamestnancami knižnice.

     Na každom stretnutí je klientom predstavená známa osobnosť zo sveta hudby, jeho tvorba, priebeh speváckej kariéry, krátky prierez životným príbehom speváckej legendy. Aj na prvom tohtoročnom hudobnom kvíze si mohli klienti vypočuť hudobné ukážky z diela tentoraz slovenského speváka Miroslava Žbirku. O tom, že jeho tvorba nie je našim klientom neznáma, presvedčili zamestnancov knižnice na spoločnom stretnutí. Klientov okrem pripraveného programu potešilo aj posedenie pri káve s pripraveným občerstvením.