dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Naj kvíz

25. 01. 2019

Prvý tohtoročný pamäťový kvíz realizovali zamestnanci Oddelenia sociálnych služieb a Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností v priestoroch tvorivej a pracovnej dielne. PSS, ktorí sa zúčastnili kvízu, hľadali správne odpovede na otázky z rôznych oblastí – reálie, príroda, zemepis, história, umenie… PSS získavali body za každú správnu odpoveď na otázky v ktorých bol uvedený superlatív. PSS s najvyšším počtom správnych odpovedí získali prvé miesto a ocenenie v podobe balíčka sladkostí.